BIBLLOBOX – venkovní návratový samoobslužný box

Potřebujete vrátit knihu např. v době, kdy knihovna je uzavřena? Využijte samoobslužného BIBLLOBOXU, který je nově umístěn u hlavního vchodu knihovny!

Provozní doba biblloboxu

Do biblloboxu lze vracet vypůjčené knihy 24 hodin denně 7 dní v týdnu jednoduše vhozením do schránky hřbetem napřed.

Používání biblloboxu

Pro používání biblloboxu je vhodné si zapamatovat tato tři pravidla: 

  1. Využití biblloboxu je na vlastní zodpovědnost čtenáře. Knihy, které byly oproti stavu při půjčování jakkoliv poškozeny, ze čtenářského konta nebudou odepsány. V tomto případě bude čtenář informován a náhradu za poškození dokumentu je povinen vyřídit osobně.
  2. Do biblloboxu se nevhazují CD, gramodesky, společenské hry, knihy označené jako fotokopie, knihy půjčené meziknihovní výpůjční službou a čtenářský průkaz.
  3. Bibllobox není propojen s knihovním systémem. Knihovna garantuje, že dokumenty, vrácené prostřednictvím biblloboxu, budou ze čtenářského konta uživatele odečteny následující (otevírací) den.
  4. Knihovní systém zaznamenává překročení výpůjční lhůty a generuje poplatky z prodlení až do doby, než jsou dokumenty ze čtenářského konta uživatele odečteny. V případě, že bude kniha vrácena po uplynutí její výpůjční doby, bude čtenář i nadále povinen při nejbližší návštěvě knihovny uhradit poplatek z prodlení.

Doporučení

Aby knihovní systém neúčtoval poplatek z prodlení, doporučuje se vložit knihy do biblloboxu alespoň s jednodenním předstihem, než je datum vrácení. Tzn., pokud výpůjční lhůta končí např. v pondělí, odevzdejte knihy do biblloboxu v neděli předchozího týdne.

Potvrzení o vrácení

Bibllobox je služba, založená na oboustranné důvěře mezi knihovníky a čtenáři. Při vrácení knihy se nevydává žádné potvrzení. Po odečtení knih ze čtenářského konta, odesílá knihovna aktuální stav výpůjček čtenáři emailem. Totéž je možno zjistit ve čtenářském kontě přes online katalog, popř. se s tímto dotazem obrátit na knihovnu telefonicky (476 768 833, 476 768 810, 731 552 003), emailem na adresu vypujcnisluzby@knihovnamost.cz, případně se dostavit osobně do knihovny.