Služby Městské knihovny Most (i) pro handicapované návštěvníky

MKM poskytuje své služby uživatelům se zrakovým, smyslovým, fyzickým či kombinovaným postižením, a to na úrovni individuální pomoci v knihovně nebo spoluprací se specializovanými institucemi. Tyto webové stránky poskytují základní informace o knihovně, jejích službách, možnostech komunikace či využití knihovny nejen pro handicapované, ale i pro osoby, které o ně pečují.

Pracovníci knihovny jsou pravidelně školeni pro poskytování služeb uživatelům se specifickými potřebami.

Více ...