Podmínky užití on-line plateb na portálu most.tritius.cz

Identifikační údaje provozovatele prodejního místa (dále jen “knihovna”)

Městská knihovna Most, příspěvková organizace
IČO 00080713
Moskevská 12, Most 434 01

Adresa

Městská knihovna Most, p. o
Moskevská 12
Most, 434 01

+420 476 768 819
recepce@knihovnamost.cz

Podmínky

Tyto podmínky platí při on-line platbách prostřednictvím služby ComGate v knihovním katalogu most.tritius.cz Městské knihovny Most, příspěvkové organizace a vymezují a upřesňují práva a povinnosti knihovny a jejího uživatele. Vše ostatní se řídí Knihovním řádem.

Veškerá finanční plnění jsou uvedena v českých korunách (CZK), knihovna je plátcem DPH.

Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách knihovny. Zaplacením uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

Reklamační řád

Veškeré reklamace se uplatňují dle Reklamačního řádu.

Náklady na dodání

Náklady spojené s dodáním produktu nebo služeb nevznikají.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v příloze č. 4 Knihovního řádu Ochrana osobních údajů. Tato příloha je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Poskytovatel platební brány

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Dotazy a reklamace:

E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 loga Comgate