Podmínky užití on-line plateb na portálu most.tritius.cz

Identifikační údaje provozovatele prodejního místa (dále jen “knihovna”)

Městská knihovna Most, příspěvková organizace
IČO 00080713
Moskevská 12, Most 434 01

Adresa

Městská knihovna Most, p. o
Moskevská 12
Most, 434 01

+420 476 768 819
recepce@knihovnamost.cz

Podmínky

Tyto podmínky platí při on-line platbách prostřednictvím služby ComGate v knihovním katalogu most.tritius.cz Městské knihovny Most, příspěvkové organizace a vymezují a upřesňují práva a povinnosti knihovny a jejího uživatele. Vše ostatní se řídí Knihovním řádem.

Veškerá finanční plnění jsou uvedena v českých korunách (CZK), knihovna není plátcem DPH.

Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách knihovny. Zaplacením uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

Reklamační řád

Veškeré reklamace se uplatňují dle Reklamačního řádu.

Náklady na dodání

Náklady spojené s dodáním produktu nebo služeb nevznikají.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v příloze č. 4 Knihovního řádu Ochrana osobních údajů. Tato příloha je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Poskytovatel platební brány

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Dotazy a reklamace:

E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

Platební brána ComGate