Jak se stát registrovaným čtenářem?

  • získáváte registrační průkaz, kterým se prokazujete při požadavcích na služby knihovny
  • s dítětem mladším patnácti let přijde poprvé do knihovny rodič podepsat přihlášku nebo dítě přinese přihlášku již podepsanou od rodiče a potvrzenou od školy

 

Výhody pro registrované čtenáře!

  • výpůjčky dokumentů mimo knihovnu
  • práce s vlastním čtenářským kontem - prodlužování výpůjček na dálku, rezervace požadovaných dokumentů, možnost objednávání meziknihovní výpůjční služby
  • internet na 40 minut zdarma
  • možnost posílání novinek a oznámení o akcích pořádaných knihovnou na uživatelovu e-mailovou adresu