Ceník služeb a poplatků platný od 1. 1. 2024

Registrační a další poplatky:

 Dospělí 

 na 12 měsíců 250 Kč,

na půl roku 150 Kč,

na měsíc 60 Kč

 Děti do 14 let (vč.)

 na 12 měsíců 120 Kč,

na půl roku 80 Kč,

na měsíc 40 Kč

Senioři nad 70 let věku

na 12 měsíců zdarma

Držitelé Senior pasu

sleva 50 % na roční registraci

Studující (do 26 let věku)

sleva 50 % na roční registraci

Držitel ZTP 

 zdarma

 Poplatek za vystavení průkazu a jeho duplikát

 35 Kč

 Poplatek za nevyzvednutou rezervaci nebo nevyzvednuté odložení na poličku

 12 Kč za dokument

 Vstup na akce MKM: registrovaní uživatelé, majitelé Rodinného a Senior pasu

sleva 50 % ze vstupného

 Vstup na akce MKM: ostatní

 dle upřesnění

Výpočetní technika a internet   

Internet pro registrované uživatele (dospělí)

a pro držitele Rodinného  a  Senior pasu 

 1 - 40 minut

 za každých dalších započatých 10   minut

 zdarma

   7 Kč

Internet pro neregistrované uživatele (dospělí)

 

 1 -10 minut

 za každých dalších započatých 10   minut

 14 Kč

   7 Kč

 pro registrované uživatele

 do 14 let (vč.)

 1 – 40 minut

 zdarma

 Práce na PC v textovém nebo tabulkovém editoru (bez   Internetu)

 

 zdarma

 Skenování dokumentů, max. 10 stránek do velikosti A3

 

 zdarma

 Skenování dokumentů nad 10 stránek do velikosti A3

 

dle ceníku tisku a kopírování

 Využití wi-fi  (vlastní zařízení)

 

 zdarma

Tisk a kopírování:

 

 A4

 jedna strana

 A4

 obě strany

 A3

 jedna strana

 A3

 obě strany

 Černobílá kopie

   4 Kč

   7 Kč

   8 Kč

   15 Kč

 Barevná kopie

 18 Kč

 32 Kč

 35 Kč

 61 Kč


Meziknihovní výpůjční služba:

 Výpůjčka knihovní jednotky z knihoven v ČR

 

70 Kč/každý dokument + příp. poplatky dle požadavků
dožádané knihovny

 Kopie dokumentů z knihoven ČR

dle platného ceníku půjčující knihovny

 Pokuta za nevyzvednutí objednávky MVS

 150 Kč

 Poplatek za ztrátu knihovní jednotky

 podle požadavků půjčující knihovny

 

Pokuty za nedodržení výpůjční lhůty 

 31 – 45 dnů

 40 Kč

 46 – 90 dnů

 1 den/ 1 výpůjčka/ 1 Kč

 91 dnů a více

 500 Kč


Pokuty (náhrady) za způsobené škody

Uživatel je povinen MKM uhradit veškeré náklady, které jí vzniknou v souvislosti s likvidací škody způsobené uživatelem, což jsou zejména náhrady za nevrácenou, ztracenou nebo zničenou publikaci, náklady vymáhání dokumentů, knihařských prací, manipulačních poplatků apod., a to ve výši skutečně vzniklé škody. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Náhradu škody může požadovat uvedením do původního stavu, a to obstaráním náhradního výtisku téže knihovní jednotky stejného vydání, jiného vydání, fotokopií dokumentu, jiným dokumentem nebo peněžní náhradou dle tohoto Ceníku. 

 při ztrátě, poškození, knihy

 cena knihy + 110 Kč

 při náhradě knihy, CD, stolní hry … stejným titulem

 30 Kč

 při náhradě knihy, CD, stolní hry … jiným titulem

 60 Kč

 při ztrátě periodika

 60 Kč

 při náhradě periodika

 35 Kč

 při ztrátě brožury

 30 Kč

 při náhradě brožury

 20 Kč

 za poškození obalu

 15 Kč

 za poškozený čárový kód

 15 Kč

za částečné poškození dokumentu

 10–80% z doporučené maloobchodní ceny       dokumentu v době jeho pořízení

 

  

 

 

 

 

 

Laminace

A3

 48 Kč

A4

 24 Kč

A5

 12 Kč

Vizitka

 9 Kč

Balení knih a sešitů

 A4

 12 Kč

 A5

 10 Kč

Kroužková vazba

   6 mm -   25 listů

 23 Kč

 10 mm -   50 listů

 31 Kč

 14 mm - 125 listů

 60 Kč

16 mm - 145 listů

 68 Kč

19 mm - 165 listů

 77 Kč

Pronájmy

Učebna č. 127 
kapacita 25 míst, v ceně projektor / audio CD (aux in)
pronájem 500 Kč / hod.

Učebna č. 128 
kapacita 19 míst, v ceně projektor / audio CD (aux in)
pronájem 500 Kč / hod.

 

Počítačová učebna
kapacita 12 míst
pronájem 500 Kč / hod.

 

Kinosál
kapacita 132 míst, v ceně projektor / ozvučený notebook na prezentace
volitelné – zvuková aparatura, osvětlení s obsluhou za příplatek
pronájem 700 Kč / hod.
 

Expozice přízemí
kapacita 100 míst, v ceně projektor / ozvučený notebook na prezentace
volitelné – zvuková aparatura, osvětlení s obsluhou za příplatek
pronájem 700 Kč / hod.

Všechny výše uvedené ceny jsou včetně platného DPH.

Pozn.: účtuje se každá započatá hodina

Doba pronájmu: pondělí až pátek (mimo středy), vždy mezi 10. – 18. hod.

 

Reklamní plochy – po upřesnění a dle smlouvy

 

Kontakt: Dana Petriková - recepce@knihovnamost.cz, tel: 476 768 819, 731 680 368