Ceník služeb a poplatků platný od 1. 5. 2022

Registrační a další poplatky:

 Dospělí 

 na 12 měsíců 220 Kč,

na půl roku 130 Kč,

na měsíc 50 Kč

 Děti do 14 let (vč.)

 na 12 měsíců 100 Kč,

na půl roku 70 Kč,

na měsíc 35 Kč

Senioři nad 70 let věku

na 12 měsíců zdarma

Držitelé Senior pasu

sleva 50 % na roční registraci

Studující (do 26 let věku) a pedagogičtí pracovníci

sleva 50 % na roční registraci

 Poplatek za firemní registraci (pro právnickou osobu)

 na 12 měsíců 500 Kč

 Nevidomí a zrakově postižení (nutné potvrzení lékaře)

 zdarma

 Poplatek za vystavení průkazu a jeho duplikát

 30 Kč

 Poplatek za nevyzvednutou rezervaci nebo nevyzvednuté odložení na poličku

 10 Kč za dokument

 Vstup na akce MKM: registrovaní uživatelé, majitelé Rodinného a Senior pasu

 zdarma nebo dle upřesnění

 Vstup na akce MKM: ostatní

 dle upřesnění

Kauce při půjčení čtečky e-knih

1000 Kč

Výpočetní technika a internet   

 Využití internetu:

 

 

 

 pro registrované uživatele (dospělí) a pro držitele Rodinného   a  Senior pasu 

 1 - 40 minut

 za každých dalších započatých 10   minut

 zdarma

   6 Kč

 pro neregistrované uživatele (dospělí)

 

 1 -10 minut

 za každých dalších započatých 10   minut

 12 Kč

   6 Kč

 pro registrované uživatele

 do 14 let (vč.)

 1 – 40 minut

 zdarma

 Práce na PC v textovém nebo tabulkovém procesoru (bez   Internetu)

 

 zdarma

 Skenování dokumentů, max. 10 stránek do velikosti A3

 

 zdarma

 Skenování dokumentů nad 10 stránek do velikosti A3

 

 3 Kč / 1 stránka

 Využití wi-fi  (vlastní zařízení)

 

 zdarma

Tisk a kopírování:

 

 A5

 jedna strana

 A5

 obě strany

 A4

 jedna strana

 A4

 obě strany

 A3

 jedna strana

 A3

 obě strany

 Černobílá kopie

   3 Kč

   5 Kč

   3 Kč

   5 Kč

   6 Kč

   11 Kč

 Barevná kopie

 15 Kč

 27 Kč

 15 Kč

 27 Kč

 29 Kč

 51 Kč


Meziknihovní výpůjční služba:

 Výpůjčka knihovní jednotky z knihoven v ČR

 

 Pro registrované uživatele zdarma, příp. poplatky dle požadavků dožádané knihovny

 Kopie dokumentů z knihoven ČR

 za 1 stránku 2 Kč

 Pokuta za nevyzvednutí objednávky MVS

 100 Kč

 Poplatek za ztrátu knihovní jednotky

 podle požadavků půjčující knihovny

 

Pokuty za nedodržení výpůjční lhůty 

 31 – 45 dnů

 30 Kč

 46 – 90 dnů

 1 den/ 1 výpůjčka/ 1 Kč

 91 dnů a více

 500 Kč


Pokuty (náhrady) za způsobené škody

Uživatel je povinen MKM uhradit veškeré náklady, které jí vzniknou v souvislosti s likvidací škody způsobené uživatelem, což jsou zejména náhrady za nevrácenou, ztracenou nebo zničenou publikaci, náklady vymáhání dokumentů, knihařských prací, manipulačních poplatků apod., a to ve výši skutečně vzniklé škody. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Náhradu škody může požadovat uvedením do původního stavu, a to obstaráním náhradního výtisku téže knihovní jednotky stejného vydání, jiného vydání, fotokopií dokumentu, jiným dokumentem nebo peněžní náhradou dle tohoto Ceníku. 

 při ztrátě knihy

 cena knihy + 100 Kč

 při náhradě knihy, CD, stolní hry … stejným titulem

 20 Kč

 při náhradě knihy, CD, stolní hry … jiným titulem

 50 Kč

 při ztrátě periodika

 50 Kč

 při náhradě periodika

 30 Kč

 při ztrátě brožury

 20 Kč

 při náhradě brožury

 10 Kč

 za poškození obalu

 10 Kč

 za poškozený čárový kód

 10 Kč

za poškození nebo ztrátu čtečky, vč. příslušenství

Poplatek ve výši pořizovací ceny

+ maniuplační poplatek 100 Kč

 

 Další poplatky

Laminace

 A3

 44 Kč

 A4

 22 Kč

 A5

  11 Kč

 Vizitka

   8 Kč

 

Balení knih a sešitů

 A4

 10 Kč

 A5

   8 Kč

Kroužková vazba

   6 mm -   25 listů

 21 Kč

 10 mm -   65 listů

 28 Kč

 14 mm - 125 listů

 55 Kč

16 mm - 145 listů

 62 Kč

Pronájmy

 1. Učebny (č. 127 nebo č. 128)
  kapacita 22 míst, v ceně projektor / audio CD (aux in)
  pronájem 333 Kč / hod.
   
 1. Kinosál
  kapacita 132 míst, v ceně projektor / ozvučený notebook na prezentace
  volitelné – zvuková aparatura, osvětlení s obsluhou za příplatek
  pronájem 554 Kč / hod.
   
 1. Expozice přízemí
  kapacita 100 míst, v ceně projektor / ozvučený notebook na prezentace
  volitelné – zvuková aparatura, osvětlení s obsluhou za příplatek
  pronájem 554 Kč / hod.

Všechny výše uvedené ceny jsou včetně platného DPH.

Pozn.: účtuje se každá započatá hodina

Doba pronájmu: pondělí až pátek (mimo středy), vždy mezi 10. – 18. hod.

 

Reklamní plochy – po upřesnění a dle smlouvy

 

Kontakt: Dana Petriková   recepce@knihovnamost.cz, tel: 476 768 819, 731 680 368