O nás

Recepce

Recepce je prvním důležitým místem, kterého si při příchodu do knihovny nemůžete nevšimnout. Na pracovníky recepce se můžete obrátit s žádostí o prodloužení výpůjční lhůty, vznést dotazy na provoz knihovny nebo na vzdělávací a kulturní akce knihovny. V recepci si lze dojednat i pronájem místností v knihovně, koupit vstupenky na akce knihovny nebo si nechat okopírovat Vaše dokumenty. Pracovníci recepce – v neposlední řadě – zajišťují i další aktivity, zejména pro seniory.   

Kontakt: tel. 476 768 819 nebo 476 768 839, e-mail: recepce@knihovnamost.cz.

 

Oddělení doplňování a zpracování fondu

"Každá kniha zde svoji cestu začíná i končí"

Toto oddělení se zabývá nákupem knih, jejich objednáváním, kontrolou při dodání, evidencí a katalogizací (popisem). Dále se zde provádí označení a zabalení knih. Každý týden tým čtyř knihovnic připraví kolem 150 novinek pro dětské i dospělé čtenáře. A po čase, když se knihy v půjčovně očtou, postará se oddělení doplňování a zpracování o jejich vyřazení z evidence, z on-line katalogu a o odepsání. Jen pro zajímavost: každá taková kniha ještě najde uplatnění na našich burzách knih nebo v knihovničce na nádraží v rámci projektu Kniha do vlaku.

Obrátit se sem můžete, když nevíte, kam s nepotřebnými knihami. Mostecká knihovna přijímá všechny knižní dary bez omezení.

Kontakt: tel. 731 549 837 nebo 476 768 802, e-mail: fondy@knihovnamost.cz. 

 

Oddělení výpůjčních služeb

Na ploše 1000 čtverečních metrů si mohou dospělí i děti vybrat z více než 115 tisíců svazků. Od románů, detektivek a červené knihovny přes sci-fi, poezii až k pohádkám. Najít zde mohou také více než 14 tisíc CD a LP s českou i světovou hudbou populární, rockovou, jazzovou, vážnou, folklórní, etnickou nebo mluveným slovem. Oddělení půjčuje i stolní hry a v čítárně čeká na návštěvníky na 150 titulů periodik.

Pořádají se zde exkurze a kulturně-vzdělávací akce, literární a znalostní soutěže, výstavy. Oddělení registruje nové čtenáře a probíhají zde služby výpůjčního protokolu. Oddělení také zajišťuje evidenci a distribuci knih do školních knihoven a penzionů.

Kontakt: tel. 731 552 023 nebo 476 768 814, mob. 731 552 003, e-mail: pujcovna@knihovnamost.cz. 

 

Oddělení naučné literatury

Je umístěno ve druhém poschodí budovy knihovny. Nabízí a půjčuje odbornou a populárně naučnou literaturu ze všech oborů pro poučení i zábavu. Rozsáhlý fond je řazen do tematických celků podle znaků Mezinárodního desetinného třídění.

V oddělení jsou k dispozici tyto služby:

 • absenční půjčování široké škály naučné literatury pro poučení i zábavu
 • odborná pomoc při vyhledávání v on-line katalogu knihovny
 • rezervace dokumentů
 • využití internetu
 • možnost kopírování, vytištění a skenování dokumentů
 • zajištění exkurzí nebo knihovnicko-informačních lekcí pro žáky základních škol i studenty středních škol a učilišť
 • osobní odborná pomoc při orientaci ve fondu i výběru vhodné naučné literatury podle požadavků na obor
 • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) -  objednání titulu z jiné knihovny
 • bezplatné e-mailové nebo SMS upozornění na připravenou rezervaci dokumentu
 • studovna regionální literatury
 • studijní místa
 • každý čtvrtek nabídka nových knih

Kontakt: tel. 733 691 598 nebo 476 768 813; e-mail: nauka@knihovnamost.cz.

 

 

Městská knihovna Most je členem těchto profesních organizací:

SKIP - logo                                         SDRUK - logo