KNIHOBOX - bezkontaktní výpůjční služba Městské knihovny Most.

KNIHOBOX je zařízení s 24 boxy, ze kterých si čtenáři mohou vyzvednout své předem objednané výpůjčky. K dispozici je 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Jak KNIHOBOX funguje?

Čtenář si objedná dokumenty prostřednictvím on-line katalogu ze svého čtenářského konta.

Pracovníci knihovny připraví objednané dokumenty a načtou do čtenářova konta.

Čtenáři potom bude odeslán e-mail nebo SMS zpráva, kde mu objednávka bude potvrzena jako připravená. Ve zprávě obdrží čtenář informaci o lhůtě pro vyzvednutí, čísle boxu a informaci k zadání PIN.

Pro vyzvednutí dokumentů je třeba vzít si s sebou čtenářskou průkazku.

Dokumenty jsou v knihoboxu připraveny k vyzvednutí 48 hodin. Pokud je čtenář neodebere ve stanovené lhůtě, může si je vyzvednout následujících 5 dnů v běžné otevírací době u výpůjčního pultu.

 

Návod k obsluze výpůjčního boxu

1. Najděte číslo boxu (podle informace, kterou jste obdrželi v SMS nebo telefonicky).

2. Zadejte PIN (PIN = poslední čtyři čísla čtenáře z průkazky).

3. Otočte zámek do polohy OPEN, box otevřete.

4. Vyzvedněte dokumenty a přiložené potvrzení o výpůjčce, které si uschovejte.

5. Do boxu nic nevkládejte! Pokud potřebujete vrátit dokumenty, použijte Bibllobox.

6. Zavřete box, otočte zámek do polohy CLOSE, PIN vynulujte.

7. Přesvědčte se, že box je uzamčen.