Jižní Indie - země kontrastů

Jižní Indie - země kontrastů

Země má tropické klima, jazyk a tamilská kultura jsou odlišné od indického severu, jih je znám svou přirozenou zelenou krásou, mluví se zde drávidským jazykem, jižní kuchyně je založena na rýži, severní spíše na pšenici. Čtvrté hlavní město Indie je Chennai (dříve Madrás), nedaleko Mahabalipurinam, přímořské městečko (světové dědictví UNESCO), Kanchipuram - město boha Šivy a výroby hedvábných sárí na stoletých stavech, Pondicherry - francouzská achitektura 18.st. , nedaleko ašrám Auroville s vlastní měnou a dech beroucí zlatá kulovitá stavba.Trichy - město božího nektaru, skála s chrámem boha Ganeša. Madurai - druhé největší město státu Tamil Nadu s plantážemi kardamonu. Kochi - město ve státě Kerala, nejstarší kostel v Indii a malebná židovská čtvrť se synagogou, hrob Vasco de Gamy, vlakem do státu Karnataka. Bangalore - indické Silicon Valley, Hampi - ruiny paláců posledního království Jižní Indie, zničené v r.1565. Mombay (dříve Bombay) - moře a věže mlčení zoroastrijců, potomků perských Pársů.

Vstupné 60 Kč / 30 Kč pro registrované čtenáře MKM.

Informace o akci a jejím konání