3. díl - Trénujte si paměť

Dnes si představíme knihu Trénujte si paměť, najdete ji ve fondu naučné literatury v odd. pro dospělé čtenáře. 

kniha Trénujte si paměťJitka Suchá; Trénujte si paměť. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 211 stran.

 

Publikace od zkušené autorky nabízí praktické návody k pravidelnému procvičování mozkové činnosti. Úkoly jsou rozděleny do jednotlivých kapitol podle toho, jaká kognitivní funkce je jimi převážně procvičována. Jde o úlohy na procvičování dlouhodobé i krátkodobé paměti, slovní zásoby, koncentrace pozornosti, prostorového myšlení a představivosti, logického myšlení a myšlení v souvislostech. Kniha předkládá úlohy na různém stupni náročnosti. 

 

 

Správné odpovědi z minulého trénování:

CVIČENÍ Č. 1 

POČET ELIPS JE 17 

CVIČENÍ Č. 2 

TAJENKA ZNÍ: HBITÝ MOZEK 

CVIČENÍ Č. 3 

Slova na písmeno K, zde bylo mnoho možností, např.:

ZVÍŘE - KLOKAN, KUKAČKA, KRTONOŽKA, KACHNA... 

ROSTLINA - KAKTUS, KAKOST, KEDLUBEN, KERBLÍK... 

POVOLÁNÍ - KOPÁČ, KREJČÍ, KUCHAŘ, KOMINÍK 

MĚSTA - KLADNO, KADAŇ, KRALUPY, KUTNÁ HORA 


Cvičení č. 1

Procvičujeme dlouhodobou paměť a všeobecné znalosti. Přiřaďte k sobě rodová a druhová jména známých rostlin. Rostliny, které neznáte, můžete vyhledat na internetu i tím si procvičíte mozek a zjistíte něco nového.   

 1. SNĚŽENKA                                                                   A. ZTEPILÝ 

 1. CHRPA                                                                          B. ORLIČÍ 

 1. JITROCEL                                                                     C. VIDLAČKA 

 1. ČESNEK                                                                        D. JÍVA 

 1. RULÍK                                                                            E. PODSNĚŽNÍK 

 1. OCÚN                                                                            F. VEJMUTOVKA 

 1. ROSNATKA                                                                   G. MODRÁK 

 1. CHMEL                                                                          H. DVOULALOČNÝ 

 1. PUPALKA                                                                       I. SAMEC 

 1. VRBKA                                                                           J. OKROUHLOLISTÁ 

 1. SMRK                                                                            K. MEDVĚDÍ 

 1. VRBA                                                                             L. PSÍ ZUB 

 1. JAVOR                                                                           M. JESENNÍ 

 1. PLAVUŇ                                                                        N. DVOULETÁ 

 1. KAPRAĎ                                                                        O. KLEN 

 1. HASIVKA                                                                       P. ÚZKOLISTÁ 

 1. BOROVICE                                                                   Q. ZLOMOCNÝ 

 1. KANDÍK                                                                         R. KOPINATÝ 

 1. JINAN                                                                            S. OTÁČIVÝ 

 

Cvičení č. 2

Procvičujeme krátkodobou paměť. Po dobu 30 ti sekund si prohlížejte následující obrázek a snažte se zapamatovat, kteří ptáci jsou zde vyobrazeni. Potom si vezměte papír a zapište, co jste si zapamatovali.  

  obrázek ptáků k druhému cvičení

Cvičení č. 3

Rozluštěte následující přesmyčky (slova, v nichž byla zpřeházena písmena) označují různé barvy. 

ROK   RÁVUPUPOR   IALL   SKYRÁVTYO   DRÓBO   SRÁVOTŮŽARO   RÁVEZA   KOMVÁRÉ  

ŘBNÍSTÁR   HIKAK   GINDOI   BMĚDLOREDÁ   KÁMNRÍAVO 

  

VÍTE, ŽE...

Sídlem paměti je tzv. velký mozek. Skládá se ze dvou polokoulí-hemisfér. Levá hemisféra je zodpovědná za tzv. rozumovou složku, uchovává nejrůznější fakta, znalosti, umožňuje logické myšlení. Naproti tomu pravá hemisféra je sídlem kreativity, emocí, vytváří asociace, uchovává různé obrazy a hudbu, zodpovídá za orientaci v prostoru a autobiografickou paměť. Pro optimální fungování mozku je nejlepší, když hemisféry jsou co nejvíce vyvážené a co nejvíce spolupracují. U běžné populace však většinou levá hemisféra výrazně dominuje. 

  

CO NÁM MŮŽE POMOCI... 

Jak můžeme procvičovat pravou hemisféru? 

Pokusit se dělat (při dostatku času) maximum denních činností svou nedominantní rukou (praváci levou, leváci pravou). Můžete začít hned ráno česáním vlasů a čištěním zubů... 

Zapojit při procesu zapamatování co nejvíce smyslů, nejen obvyklý zrak a sluch, ale také hmat, čich a chuť. 

Pokusit se popsat v jednotlivých postupných krocích nějakou běžnou činnost, kterou provádíme zcela automaticky 
(např. Postup hry Člověče nezlob se, fotografování, příprava oblíbeného jídla...) 

Skládejte puzzle. 

Vymyslete nový způsob využití pro některé běžné předměty denní potřeby. 

 

Hodně štěstí při luštění i cvičení.