2. díl - Mozkohrátky

Seznamte se s další zajímavou knihou z fondu naší knihovnyNajdete ji v dětském oddělení 

Mozkohrátky - kniha

VEJSADOVÁ, Jana. Mozkohrátky : trénink paměti nejen pro děti. 1. vydání. Brno.

V knize „mozkohrátek“ najdete hrátky s pamětí pro celou rodinu v různých stupních obtížnosti. Můžete se s nimi bavit společně s dětmi. S malými dětmi, předškoláky i malými školáky poznáte paměťové techniky a strategie, které využijete nejen při učení, ale v každodenním životě. Rodiče i prarodiče zde zase najdou rady, jak nezapomenout a využívat to, co si při hře s dětmi osvojili. 

 

 

  

Správné odpovědi z minulého luštění:

CVIČENÍ Č. 1 PŘESMYČKY 

PĚNKAVA, POŠTOLKA, PUŠTÍK, RACEK, RÁKOSNÍK 

CVIČENÍ Č. 2 DOPLNĚNÍ SLOVA 

LOV 

CVIČENÍ Č. 3 NÁZVY ŘEK 

DYJE, VYDRA, ODRA, METUJE, LABE 

 


 

CVIČENÍ Č. 1 - Trénujeme pozornost

Pozorně se dívejte a spočítejte, kolik je na obrázku různě velkých elips. 

Elipsy

 

CVIČENÍ Č. 2 Trénujeme dlouhodobou paměť - vybavování informací. 

Vyjmenuj vždy čtyři slova, která patří do stejné skupiny a začínají písmenem K.

ZVÍŘE 

ROSTLINA 

POVOLÁNÍ 

MĚSTO 

k.......................... 

k.......................... 

k.......................... 

K.......................... 

k.......................... 

k.......................... 

k.......................... 

K.......................... 

k.......................... 

k.......................... 

k.......................... 

K.......................... 

k.......................... 

k.......................... 

k.......................... 

K.......................... 

  

 

CVIČENÍ Č. 3 Běh staletími

Orientace v čase. Nejprve si zopakujte a seřaďte umělecké slohy od nejstaršího podle toku staletí. 

realismus 

M – klasicismus 

B – gotika 

Y – rokoko 

E - impresionismus   

O – romantismus 

T – baroko 

K – secese 

H - románské umění 

I – renesance 

Teď podle jejich pořadí zapište předznamenaná písmena do tabulky. Pokud jste luštili správně, vyjde vám, co je cílem této knihy.( dvě slova) 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

VÍTE, ŽE...? 

Mozek ke své činnosti spotřebuje 20% kyslíku a 25% veškeré energie, které jsou tělu dodávány. Dělí se na tři navzájem propojené části: velký mozek, mozeček a mozkový kmen. Ty se od sebe liší tvarem, strukturou, velikostí, barvou, ale především funkcí. Velký mozek se dělí na levou a pravou hemisféru, z nich každá se skládá ze čtyř laloků. Činnost těchto polokoulí se při poznávacích a myšlenkových procesech výrazně liší. U každého člověka je jedna více a druhá méně dominantní.(zdroj: Vejsadová, Jana Mozkohrátky) 

 

CO MÁM MŮŽE POMOCI... 

Recepty pro bystrou paměť – TOP 7 POTRAVIN IDEÁLNÍCH PRO VÁŠ MOZEK 

VLOČKY – klasická obilovina posilující nervový systém obsahuje vitamín B2 

ŠPALDA – stabilizuje nervový systém 

MUSLI – pro duševní fitness 

OŘÍŠKY – obsahují vitamín E a mangan i ten je povzbuzením pro mozek 

RYBY - obsahují omega-3 mastné kyseliny, chrání před oxidačním stresem 

JABLKA - chrání mozek před volnými radikály 

SÓJA - obsahuje lecitin v přírodní podobě 

Zdroj: Kiefer, Ingrid Zifko, Udo   Hýčkejte svou paměť ( Vhodná strava pro bystrou paměť 50 vynikajících receptů pro výkonný mozek )