Před knihovnou stojí nový KNIHOBOX!

Potřebujete vrátit knihu např. v době, kdy knihovna je uzavřena? Využijte samoobslužného KNIHOBOXU, který je nově umístěn u hlavního vchodu knihovny!

Provozní doba knihoboxu

Do knihoboxu lze vracet vypůjčené knihy 24 hodin denně 7 dní v týdnu jednoduše vhozením do schránky hřbetem napřed.

Používání knihoboxu

Pro používání knihoboxu je vhodné si zapamatovat tato tři pravidla: 

  1. Využití knihoboxu je na vlastní zodpovědnost čtenáře. Knihy, které byly oproti stavu při půjčování jakkoliv poškozeny, ze čtenářského konta nebudou odepsány. V tomto případě bude čtenář informován a náhradu za poškození dokumentu je povinen vyřídit osobně.
  2. Do knihoboxu se nevhazují CD, gramodesky, společenské hry, knihy označené jako fotokopie, knihy půjčené meziknihovní výpůjční službou a čtenářský průkaz.
  3. Knihobox není propojen s knihovním systémem. Knihovna garantuje, že dokumenty, vrácené prostřednictvím knihoboxu, budou ze čtenářského konta uživatele odečteny následující (otevírací) den.
  4. Knihovní systém zaznamenává překročení výpůjční lhůty a generuje poplatky z prodlení až do doby, než jsou dokumenty ze čtenářského konta uživatele odečteny. V případě, že bude kniha vrácena po uplynutí její výpůjční doby, bude čtenář i nadále povinen při nejbližší návštěvě knihovny uhradit poplatek z prodlení.

Doporučení

Aby knihovní systém neúčtoval poplatek z prodlení, doporučuje se vložit knihy do knihoboxu alespoň s jednodenním předstihem, než je datum vrácení. Tzn., pokud výpůjční lhůta končí např. v pondělí, odevzdejte knihy do knihoboxu v neděli předchozího týdne.

Potvrzení o vrácení

Knihobox je služba, založená na oboustranné důvěře mezi knihovníky a čtenáři. Při vrácení knihy se nevydává žádné potvrzení. Po odečtení knih ze čtenářského konta, odesílá knihovna aktuální stav výpůjček čtenáři emailem. Totéž je možno zjistit ve čtenářském kontě přes online katalog, popř. se s tímto dotazem obrátit na knihovnu telefonicky (476 768 833, 476 768 810, 731 552 003), emailem na adresu vypujcnisluzby@knihovnamost.cz, případně se dostavit osobně do knihovny.