Poděkování od Podkrušnohorského gymnázia

15. ledna naší knihovnu navštívili žáci Podkrušnohorského gymnázia v Mostě, po uskutečnění akce byla k nám do knihovny doručea velmi pozitivní zpětná vazba:

Terciáni v knihovně

 

"Ve středu 15. ledna 2020 v rámci předmětu Svět práce proběhl projekt připravený ve spolupráci s Městskou knihovnou Most pro naše terciány.

Pracovnice knihovny paní Jitka Jílková připravila zajímavý pohled do života osobností, které by mohly svými osudy a přístupem k životu být inspirací i dnešním mladým lidem. Naše setkání otevřel úvodní test s hledáním odpovědí na otázku „Která osobnost vyrostla z kluka, z kterého PRÝ nikdy nic nebude?“ Pokračovala beseda, která vedla nejen k zamyšlení, co všechny zmíněné osobnosti spojovalo. středu 15. ledna 2020 v rámci předmětu Svět práce proběhl projekt připravený ve spolupráci s Městskou knihovnou Most pro naše terciány.

Od světově proslulých jmen v různých oblastech žáci poznali i osudy některých místně působících – se zájmem poslouchali třeba o spisovateli Eduardu Štorchovi, o jeho učitelské praxi, která ho přiměla napsat Lovce mamutů. Svým působením v našem regionu žáky zaujala i baronka Ulrika von Levetzow.

Po besedě všichni měli příležitost prohlédnout si knihovnu, seznámit se s metodikou řazení knih a s postupem vyhledávání požadovaných titulů. Dověděli jsme se o některých novinkách, které knihovna aktuálně nabízí.

Paní Jílkové patří naše poděkování."

http://www.gymmost.cz/article/2020-01-15-15-ledna-2020-inspirativni-vzory-aneb-kdyz-velci-byli-mali