Knihovny.cz

Městská knihovna Most je jednou z knihoven, které jsou zapojeny do portálu Knihovny.czTo je internetový portál, který poskytuje jednotný přístup uživatelů ke službám českých a moravských knihoven  - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv.

Centrální portál knihoven tak přibližuje české knihovnictví trendu, který je patrný v západní Evropě (např. finský portál Finna.fi, švýcarský systém Swissbib.ch, dánský Bibliotek.dk či nizozemský Bibliotheek.nl). Portál Knihovny.cz vznikl díky spolupráci dvou desítek krajských, specializovaných a městských knihoven, další knihovny jsou zapojeny v roli partnerů.  Cílem portálu je propojit v blízké době většinu knihoven v České republice a má ambici stát se každodenním nástrojem pro vyhledávání spolehlivých informací a prostředníkem pro jejich získání, tedy zpřístupnit čtenářům z celé republiky informace o knihovních fondech (na jednom místě), Na portálu lze prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku, což uživateli umožňuje především vyhledávat informace o publikacích a dokumenty pak objednávat či rezervovat, stejně jako i řadu dalších služeb - práci s výpůjčkami (objednání ze skladu, rezervace, prodloužení atd.), mít přehled o výpůjčkách, výpůjční době, poplatcích a platnosti registrace. Portál navíc umí propojit jednotlivé účty v knihovnách, v nichž je čtenář registrován, díky čemuž získává přístup k různým službám v rámci jednoho rozhraní, možnost spravovat oblíbené tituly, sledovat knižní trendy a komentáře uživatelů, generovat citace dokumentů či vyhledávat nejbližší knihovny, pobočky a jejich adresy. Jen namátkou připomeňme, že do portálu jsou zapojené rozmanité zdroje, jako je Souborný katalog ČR - elektronický katalog, který v současné době obsahuje více než 6 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů, seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí apod.), Bibliographia medica Čechoslovaca - bibliografie, která v odvětví lékařství (biomedicíny) a zdravotnictví zachycuje veškerou odbornou literaturu, vydávanou na území České republiky od roku 1947, Pedagogickou bibliografickou databázi, obsahující záznamy z českých i zahraničních odborných pedagogických a komeniologických časopisů a sborníků či Centrální index - databázi milionů záznamů, obsahující metadata o dokumentech z nejrůznějších časopisů, vydávaných předními světovými vydavateli vědecké literatury.

Vyzkoušejte další službu Městské knihovny Most!