Přijďte si k nám hrát i číst!

Městská knihovna Most je místem, kam mohou přicházet všichni lidé bez rozdílu. Praxe potvrdila, že do knihovny mohou chodit (a již řadu let chodí) i celé rodiny. Snahou knihovnic a knihovníků je vytvářet pozitivní vztah k četbě a knihám u všech lidí, včetně těch nejmenších, a současně v knihovně poskytovat rodičům a jejich dětem příjemné zázemí, na něž budou mít vždy hezké vzpomínky. A proto nově zvou k návštěvě DĚTSKÉHO KOUTKU! 

Ten jako koutek ovšem nevypadá, je to docela velký prostor v oddělení výpůjčních služeb, určený především pro ty nejmenší děti (do 5 let), které - přece jenom - se bez doprovodu (hlavně maminky) ještě neobejdou. A co děti a maminky (tatínkové, babičky, dědečkové,…) v dětském koutku najdou? Příjemné a útulné prostředí s posezením, pro děti tisíce knih - leporel (tj. harmonikově skládané knihy, bohatě ilustrované, s minimem textu a malým počtem stran), nedaleko též přebalovací pult (také jen pro děti) i možnost občerstvení (teplé a studené nápoje - pro děti i dospěláky). Kromě toho i perfektní a přívětivý personál, který pomůže se vším, o co se požádá….

V koutku se může:

číst, přednášet, poslouchat, okounět, sedět, ležet, povídat, pospávat, usmívat se, koukat, hrát hry, dumat, malovat, nicnedělat, učit se, prohlížet si knihy, psát, kreslit, snít, zpívat, odpovídat na otázky, recitovat, plnit úkoly, modelovat, dozvídat se nové věci, soutěžit, hrát divadlo, ….

V koutku se ale nesmí:

kouřit, nadměrně hlučet, utíkat od maminek, pít alkohol, bít jiné děti, rozbíjet nebo ničit nábytek, trhat knížky a zlobit!

 

V mnoha knihovnách již vznikly Dětské kluby, kde se scházejí maminky na mateřské dovolené (občas se vyskytují také tatínci) a společně tvoří malý program pro děti. Tento koncept se osvědčil a v mnoha knihovnách je považován za smysluplný – maminky mají prostor i pro vzájemnou komunikaci, doporučování knih a výměnu zkušeností, což je jistě vítaným rozptýlením z jejich každodenního stereotypu. To se ostatně nabízí i v mostecké knihovně – předpokládá se, že aktivní maminka (maminky) se zamyslí nad tvorbou programu nebo nějaké zajímavé aktivity (četba, pohybové, výtvarné, poznávací hry, tvořivá dílna apod.). Pracovnici knihovny jim v tom jsou připraveni pomoci.

Přijďte do knihovny!