Pasování žáků na čtenáře

V týdnu od 7. do 11. října 2019 probíhalo v Městské knihovně Most pasování žáků druhých tříd základních škol na čtenáře. Pasováno bylo 640 žáků ze třiceti tříd dvanácti základních škol z Mostu a okolí.

A jak probíhala celá akce?... Děti, které po království knih provázely dvorní dámy, musely prokázat, že znají dobře abecedu, umí číst i hádat hádanky a v neposlední řadě vědí, jak se ke knížkám chovat. Poté, co složily slib, byly princem slavnostně pasovány na čtenáře a staly se strážci a ochránci království knih. Na závěr obdržela každá třída balíček s knihami, drobnými upomínkovými předměty a sladkostmi. Každé dítě dostalo poukaz na měsíční registrační poplatek do Městské knihovny Most zdarma.

Těšíme se brzy na viděnou s mnoha novými čtenáři!