1. díl - Mentální rozcvičky

Cvičení mentální kondice - knihaBÍLKOVÁ, Jana. Cvičení mentální kondice : 365 úkolů na celý rok. Vydání první. Praha: Portál, 2019. 150 stran

 

Víte, že kromě tělesných rozcviček existují i ty mentální? Tato kniha vám jich nabízí přesně 365.

 

 

 

CVIČENÍ Č. 1

Vyluštěte přesmyčky ptáků

KVANĚPA

ŠOTKALPO 

ŠUPÍTK

CERKA

KÍNÁRSOK

 

CVIČENÍ Č. 2

Doplňte doprostřed tabulky slovo složené ze tří písmen tak, aby se hodilo do všech uvedených slov. Doplňované slovo dává smysl i samostatně a jedná se o podstatné jméno.

  

Ú

         

EK

S

 

NÍK

KRÁ

 

NA

    

CVIČENÍ Č. 3

Najděte ve větě ukrytý  název české řeky:

VYDRŽÍM HLADY JEDEN DEN.

V POSLEDNÍ DOBĚ SE TYTO JEVY DRAMATICKY ROZŠÍŘILY.

V HLADINĚ STUDÁNKY ZAHLÉDL ODRAZ ZÁPADU SLUNCE.

HLEĎME, TU JE NAŠE ZATOULANÉ KOTĚ!

MĚLA TAKOVÝ HLAD, ŽE UVAŘENÉ FAZOLE SNĚDLA BEZ REPTÁNÍ.

 

Správné odpovědi přineseme v příštím pokračování našeho tréninku.

 

A ještě něco pro pobavení:

VLŠYO NJAEVO, ŽE NZEÁELŽÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE SOLVĚ. JEDNINÁ DLEUITŽÁ

VĚC JE, ABY BLYY PNVRÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK

MŽUE BÝT TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉU PEŘČETŠ. JE TO

PORTO, ŽE LDIKSÝ MEZOK NETČE KDAŽÉ PENSÍMO, ALE SVOLO JKAO CLEEK.

 

VÍTE, ŽE...?

Mozek muže váží asi 1500 gramů, mozek ženy 1300 gramů. Velikost mozku ale není úměrná tomu, jak je kdo inteligentní – dokládá se to tím, že Einstein měl zcela průměrně velký mozek. Inteligence je dána spíš lepším propojením mezi mozkovými buňkami.

 

Zdroj: Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin Cerebrum

  

CO MÁM MŮŽE POMOCI...

Spánek blahodárně ovlivňuje paměť. Vědci už na začátku minulého století zjistili, že si lépe vybavíme to, co se naučíme před usnutím. Chceme-li si něco dobře zapamatovat, je vhodné přečíst si to večer před spaním. Následný spánek totiž zlepšuje upevnění a zabudování právě nabytých informací. ( Lairová, Sylvie Trénink paměti)