Služby Městské knihovny Most (i) pro handicapované návštěvníky

MKM poskytuje své služby uživatelům se zrakovým, smyslovým, fyzickým či kombinovaným postižením, a to na úrovni individuální pomoci v knihovně nebo spoluprací se specializovanými institucemi. Tyto webové stránky poskytují základní informace o knihovně, jejích službách, možnostech komunikace či využití knihovny nejen pro handicapované, ale i pro osoby, které o ně pečují.

Pracovníci knihovny jsou pravidelně školeni pro poskytování služeb uživatelům se specifickými potřebami.

Pro všechny kategorie:

 • On-line katalog všech dokumentů MKM
 • Půjčování dioptrických brýlí
 • Půjčování hudebních CD a audioknih včetně CD s mluveným slovem od Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana
 • Půjčování gramofonových desek
 • Služby „Rezervace“ a „Odlož na poličku“
 • Půjčování elektronických knih
 • Absenční (= domů) půjčování čteček
 • Poslechové místo s možností přehrávat CD i LP
 • Zrakově, sluchově, tělesně a mentálně postižení (nutné potvrzení lékaře) - roční registrační poplatek zdarma
 • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům se specifickými potřebami
 • Proškolený a příjemný personál pro práci s handicapovanými
 • Exkurze v MKM pro děti i dospělé se všemi druhy handicapů
 • Kulturně – vzdělávací besedy v MKM pro děti i dospělé se všemi druhy handicapů
 • Kulturně – vzdělávací besedy v zařízení pro handicapované děti i dospělé
 • Knihy tištěné velkým písmem
 • Knihy s velkým množstvím ilustrací, knihy upravené do zjednodušené formy, komiksy
 • Rozvoz knih do penzionů pro seniory
 • Bezbariérový přístup do všech prostor knihovny určených pro veřejnost
 • 4 parkovací místa pro handicapované
 • Knihobox - samoobslužné, bezkontaktní půjčování dokumentů
 • Bibllobox - samoobslužné, bezkontaktní vracení dokumentů

 

Pro neslyšící a nedoslýchavé: Piktogram neslyšící

 • Tichá linka (online tlumočení / přepis pro osoby se sluchovým postižením)
 • Pracovnice se znalostí základů znakové řeči (Modul 1)

 

Pro nevidomé a slabozraké:

 • Knihy s Braillovým písmem
 • Piktogram nevidomíStolní lupa pro slabozraké a nevidomé se zvětšovacím softwarem a hlasovým výstupem
 • Půjčování dioptrických brýlí
 • Půjčování hudebních CD a audioknih včetně CD s mluveným slovem od Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana
 • Půjčování gramofonových desek
 • Knihy tištěné velkým písmem
 

Pro mentálně postižené:

 • Knihy s velkým množstvím ilustrací, knihy upravené do zjednodušené formy, komiksy

 

Pro tělesně postižené:Piktogram tělesně postižení

 • Bezbariérový přístup do všech prostor knihovny určených pro veřejnost
 • 4 parkovací místa pro handicapované