Přednáška o Karlu IV. a Mistru Theodorikovi

Datum: 1.9.2012

Dvorní malíř Otce vlasti Mistr Theodorik.

Mistr Theodorik byl malíř neznámého původu, velmi pravděpodobně ze severní Itálie. Je uváděný v letech 1359 – 1367 jako významný dvorní malíř Karla IV. a roku 1348 představený pražského malířského bratrstva.

Významně se podílel na celkové unikátní výzdobě kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně, 129 deskovými obrazy a nástěnnými malbami. Obrazy, zpodobující převážně polopostavy světců způsobem vybočujícím z dobové stylové normy, byly chápané jako relikviáře. Podíl Mistra Theodorika na vzniku měkkého slohu přispěl k rozšíření vlivu české školy do různých okolních středisek. Podle všeho zemřel roku 1381.

Sdílej s ostatními: 

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků