Leonardo Da Vinci a Mona Lisa

Datum: 14.11.2012

Mona Lisa (též označovaná Gioconda)

je patrně nejslavnější portrét všech dob. V letech 1503 až 1506 jej během svého florentského pobytu namaloval Leonardo da Vinci. Autor si dílo přibalil mezi svá zavazadla, když v roce 1516 nuceně opouštěl Řím po udání svých spolupracovníků. Leonardo před svou smrtí prodal Monu Lisu francouzskému králi Františku I., na jehož pozvání do Francie přijel, za poměrně vysokou částku 4000 zlatých dukátů.

Dnes obraz vlastní francouzská vláda a je vystavený v Louvru v Paříži. Během historie však obraz nejdříve byl na zámku Fontainebleau a později ve Versailles. Po Velké francouzské revoluci byl umístěný v Louvru (kromě doby, kdy byl pověšený v ložnici samotného Napoleona).

Jde o malbu olejem na dřevo topolu s využitím techniky sfumato. Žena na obraze sleduje diváka s nenapodobitelným, tajuplným úsměvem, který se stal předmětem mnoha pověstí a spekulací. Kdo stál Leonardovi pro tento obraz modelem je do dnešní doby objektem dohadů. Tradičně se uvádí Lisa del Giocondo, žena florentského obchodníka Francesca del Giocondo.

Zmiňuje ji první Leonardův životopisec Giorgio Vasari. Tento názor dokládá také odborník z knihovny německé univerzity v Heidelbergu Armin Schlechter na základě nálezu rukopisné poznámky na okraji knihy florentského úředníka Agostina Vespucciho z října 1503. Ital, který patřil mezi známé da Vinciho, v zápiscích přirovnává renesančního velikána ke starověkému řeckému malíři Apelléovi a uvádí, že právě pracuje souběžně na třech malbách, z nichž jedna je portrét Lisy del Giocondo.

Sdílej s ostatními: 

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků