Indie milionů bohů

Datum: 6.4.2017

Myšlení a umění indického subkontinentu nám může připadat nepřehledné a neuchopitelné. Přesto se však v něm vytvořily určité konstanty platné do dnešních časů. Přednáška se pokusí takové konstanty objevit a demonstrovat na důležitých příkladech chrámové architektury a plastiky. Od buddhistických stúp Sánčí a skalních svatyní Adžanta se dostaneme k historickému vývoji hinduistického chrámu v severních stylech Khadžuráho, Bhuvanéšvar, i jižní škole na příkladech jeskynních chrámů Ellora nebo volně stojících svatostánků Aihole, Halebíd.

6. dubna 2017 od 16:00, vstupné 40 Kč.

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků