Beseda: Klimatické podmínky Mostecka

Datum: 4.11.2014

Klimatoložka Ing. Lenka Hájková, Ph.D.

Klimatické podmínky Mostecka je název přednášky o současném stavu a předpokládaném vývoji do roku 2100. Besedovat se bude o teplotě vzduchu, úhrnu srážek, trvání slunečního svitu i o projektu InterKlim.

Ing. Lenka Hájková, Ph.D. je koordinátorkou fenologické staniční sítě Českého hydrometeorolo­gického ústavu a byla řešitelkou projektu Atlas fenologických poměrů Česka. Věnuje se fytofenologii (fenologii rostlin), ale také bioklimatologii, agroklimatologii a klimatologii jako takové. Podílí se na správě klimatické staniční sítě ústecké pobočky Českého hydrometeorolo­gického ústavu. Je aktivní členkou České bioklimatologické společnosti. Podílí se také na přeshraničním projektu InterKlim Centra výzkumu globální změny Akademie věd České republiky – CzechGlobe. Kromě toho publikuje v zahraničních i tuzemských odborných časopisech.

Sdílej s ostatními: 

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků