Benefice v dětské výstavní síni naší knihovny

Datum: 27.11.2012

Taneční soubor Duhovka.

Záštitu nad celou akcí převzala mostecká senátorka Alena Dernerová. Výstava bude probíhat až do 21. prosince, vždy v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek od 10 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin.

Ve výstavní síni dětského oddělení knihovny se budete moci seznámit s činností pořádajících organizací a zároveň také zhlédnout prodejní výstavu pestré škály děl a výrobků, které vytvořily lidské ruce. Vystavené exponáty bude možné koupit a od 17. prosince si je odnést domů.

Jedná se o společný projekt dvou neziskových organizací za přispění Městské knihovny v Mostě. Výtěžek půjde na nákup Handbike (kola na ruční pohon pro vozíčkáře) a potřebného vybavení dětských komunitních center Duhovka v Bečově a Obrnicích.

„Nápad na takovouto akci uzrával v našich hlavách poměrně dlouho. Hledali jsme možné cesty, jak pomoci oběma neziskovkám v jejich další činnosti. Nejdříve každé zvlášť a později oběma najednou.

Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě totiž má sníženou možnost žádat o granty běžnou cestou, protože většina nadací je bere především jako sportovní sdružení, kterým oni jsou jen zčásti. To, že dosahují úspěchy ve florbalu na invalidních vozících po celé ČR, je skvělé, ale moc peněz jim to nepřinese. Dokud se jim nepodaří navázat dlouhodobější spolupráci s velkým sponzorem, který by jim mohl hradit především cestovní náklady a potřebné vybavení se zázemím, budou to mít i stále velmi těžké a budou i nadále závislí na drobných sponzorech a dárcích.

Ve druhém případě u komunitních center pro děti Duhovka, která působí v Bečově u Mostu a v Obrnicích je to zase úplně jiné. Pomáhají dětem školního věku od 6 do 15 let s naplňováním volnočasových aktivit, podporou a dalším rozvíjením jejich nadání pro tanec, sport, kulturu. Návštěvníky jejich center jsou především děti ze sociálně slabších rodin, které by bez jejich aktivní pomoci nemohly řádně chodit do školy a ve svém volnu by pak mohly tíhnout k různým závislostem nebo i trestné činnosti.

Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě.

Věřím, že se nám podaří zajímavým způsobem prezentovat obě neziskovky a zároveň důstojným způsobem uděláme i reklamu všem našim dárcům a tvůrcům zajímavých děl a výtvorů, které mohou návštěvníkům posloužit jako dárek k vánocům.

K dnešnímu dni se nám podařilo shromáždit několik desítek různých darů (obrazů, kreseb, fotografií, keramiky, dřevěných hraček, knih…). Neustále přibývají další a další zajímavé dary. Velice nás těší zájem místních tvůrců a obchodníků, kteří nás chtějí podpořit,“ vysvětluje koordinátor akce Josef Caha.

Sdílej s ostatními: 

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků