Senior klub

Jsme členy komunitního plánu.

Město Most komunitně plánuje rozvoj sociálních služeb, služeb navazujících a prorodinných a volnočasových aktivit již od konce roku 2005, kdy započaly přípravy prvního komunitního plánu. V současné době má město již svůj třetí komunitní plán, a to na roky 2015–2018.

Procvičte si mozek

Projekt SENSEN

Letošní akce

Letošní kurzy

Přihláška na kurzy

Pro bližší informace pište na e-mail: infonada@knihovnamost.cz nebo volejte na telefonní číslo: 476 768 839 (Naďa Kimlová).

Populace stárne. Koneckonců, stárneme všichni. Není žádný důvod k tomu, aby člověk v letech jen složil ruce do klína a koukal doma na seriály. Naopak, aktivita a vzdělávání v pokročilém věku i po překročení důchodové hranice může být významným přínosem pro společnost.

Tento směr by měl ukazovat možnost a schopnost starších lidí zůstat aktivní. Cílem je, aby se nedostávali na okraj společnosti, jak se může v dnešní uspěchané a přetechnizované době snadno stát. Je proto potřebné hledat cesty, jak seniory do společnosti včleňovat. Jednou z možností je právě zapojení starších lidí do aktivit mnoha různých oblastí života.

Seniorům je v naší knihovně věnován velký prostor pro zábavu i vzdělávání.

Městská knihovna Most (MKM) se rozhodla jít touto cestou a ustavila v prosinci 2009 Senior klub. Jeho členové nejsou jenom čtenáři knihovny, ale i další mostečtí občané, kteří třeba do knihovny dosud nechodili.

Ani na Velikonoce či Vánoce u nás šikovní senioři nezahálejí.

Činnost klubu má stanovené podmínky. Knihovna pořádá pro lidi v penzi různorodé akce a jak se ukazuje, senioři o ně mají zájem. Svědčí o tom velice slušná návštěvnost. To těší. Stejně jako skutečnost, že práce, kterou zaměstnanci knihovny pro seniory dělají, má smysl.

Jak se stát členem

Členství je podmíněné účastí v některém z nabízených vzdělávacích kurzů Senior klubu.

Zároveň přináší spoustu výhod:

Každý z členů může přispět k činnosti klubu svými náměty a zkušenostmi.

Ustavení klubu

Na základě ankety, kterou pracovnice MKM uspořádaly mezi knihovnickými regály i v ulicích Mostu, přišlo na první informační schůzku 15. prosince 2009 přes sto seniorů. Přítomní se seznámili s návrhem ustavení Senior klubu, jeho statutem, náplní a činností. Zároveň na ně čekaly přihlášky do vzdělávacích kurzů, z nichž první proběhly už v lednu 2010.

Poznávací výlety

Jako už několik let po sobě se i letos konal pro členy Senior klubu Městské knihovny Most zajímavý poznávací výlet. Snažíme se jim nabídnout možnost vidět celou řadu historických objektů, zámků a hradů především v Ústeckém kraji – v regionu, kde žijí. Zájem o tyto výlety je značný a vždy jsou velmi brzy obsazené. Naposledy jsme byli na zámku Chyše a v Manětíně: Fotogalerie z výletu ZDE

Užitečné odkazy a weby pro seniory:

Časopis Senior revue 50 plus

Portál Seniorclub

Nadační fond Veselý senior

Magazín Senior tip

Portál Senio

Rada seniorů ČR

Mezinárodní federace pro stárnutí

Třetí věk

Občanské sdružení Život 90

Server Vstupujte.cz

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků