Jiří Souček

Jiří Souček
strojní inženýr, vynálezce

Datum narození: 29.10.1932

Je strojním inženýrem, který „stěhoval“ mostecký kostel. Jiří Souček je tvůrcem unikátního řešení, jak 10 tisíc tun těžký chrám, naložený na 53 vozíků, udržet tak, aby se po cestě na kolejích nerozpadl.

Stačila jediná chyba a vzácná katedrála by se pro budoucí generace nedochovala. Jiří Souček však její přesun dokázal.

Chtěl být pilotem

Podle vzoru svého otce, který létal v jednotce ruských legionářů, chtěl vždy být pilotem. „Táta pracoval jako policejní inspektor v Benešově u Prahy. Po příchodu Němců zemřel na infarkt. Chodil jsem tehdy do první třídy. V době druhé světové války nás Němci vystěhovali do vesnice Podmračí, odkud jsem denně jezdil vlakem do Benešova na měšťanskou školu. Do gymnázia mě tehdy německá komise nedoporučila, a tak jsem se dostal na reálné gymnázium až po skončení války – nastupoval jsem do tercie,“ vzpomíná Jiří Souček. Po maturitě studoval v Praze na ČVUT fakultu strojního inženýrství – specializaci zemědělské stroje. „Zároveň jsem si přivydělával tím, že jsem jezdil traktorem se samovazem a později s kombajnem, kde mi pomocníka kombajnéra dělala manželka,“ vybavuje si s úsměvem. Kombajnérský kurz dělal na Vysoké škole zemědělské v Praze – Dejvicích, kde nastoupil do svého prvního zaměstnání jako asistent na katedře mechaniky a strojnictví. Od začátku přednášel mechaniku, pružnost a pevnost. „Mým dalším pracovištěm byl závod ČKD Stalingrad, který právě postavil novou provozovnu na výrobu silnoproudých polovodičových prvků v místě mého bydliště. Současně vzniklo pro tento nový obor místo ve zrušeném závodu Jawa v Praze na Pankráci. Tam jsem pracoval ve vývoji polovodičů jako vedoucí sériové konstrukce,“ říká. Tam také získal státní cenu za vývoj a zavedení výroby tyristorů. Po srpnu 1968 byl vyloučen ze strany a poté na nátlak obvodního výboru KSČ dostal ze závodu výpověď. „Tím jsem měl zablokovanou možnost dalšího zaměstnání v oboru,“ poznamenává. Všechno špatné ale bývá k něčemu dobré. „V mém oddělení pracoval dr. Vinopal, který se dobře znal s předsedou pražského družstva Synchron pro výzkum, vývoj a kusovou výrobu měřicích přístrojů. Toto družstvo právě dostalo od plzeňské škodovky zakázku na vývoj snímačů pro stěhování kostela v Mostě,“ vysvětluje.

Prototyp dělal v garáži

„Předseda družstva Synchron, ing. Módr, mě požádal, zda bych tuto unikátní zakázku nechtěl převzít. Souhlasil jsem a po bližším prozkoumání se ukázalo, že i když bude mít snímač všechny požadované parametry, nebude to pro přesun stačit a bude nutné vyvinout a vyrobit řadu dalších přístrojů, což si vyžádá další studii, posuzovanou odborníky. Poté s námi Škodovka uzavřela smlouvu na zpracování takovéto studie. Oponenturou bylo námi navržené řešení pro přesun schváleno. Byla to pro mě velká výzva, dostal jsem k dispozici tým skvělých spolupracovníků a byl jsem přesvědčený, že se přesun mosteckého kostela povede,“ podotýká Jiří Souček. Pro toto unikátní zařízení bylo potřeba vyvinout a vyrobit snímače vertikální polohy a elektronické signály o poloze snímat a vyhodnocovat on-line počítačem. „Tyto speciální snímače byly vyrobeny dle mého patentu. Jejich prototyp jsem zhotovoval doma v garáži,“ dodává.

Ing. Jiří Souček.

Počítač musel nejdříve získat informace z každého třetího z 54 podpůrných míst, ty speciálním softwarem k tomu účelu vyvinutým zpracovat v každém regulačním cyklu – od 10 do 15 vteřin. Potom vydal pokyn pro příslušný pohyb všech vertikálních servomechanismů. Servozařízení ovládala pohyb 54 hydraulických pístů umístěných na vozech vyrobených v závodě Škoda Plzeň a vyvinutých ve Výzkumném ústavu železničních vozidel. „Počítač pracoval tak, že velikost pohybu pro každý servopohon uložil do vyrovnávací paměti a příkaz pak vydal pro všechny servomechanismy najednou. Pohyb servozařízení byl nahoru a dolů o takovou vzdálenost, aby byla dodržována jejich vertikální poloha v rozmezí plus minus 1 milimetr od původní vodorovné roviny. Tento software byl také součástí mého patentu,“ hrdě prohlašuje Jiří Souček. „Na mé práci mě bavilo hlavně neobvyklé technické řešení,“ přiznává. „Tím, že se přestěhování kostela podařilo, jsem dosáhl, co jsem chtěl. Velkou zásluhu na tom mají také moji spolupracovníci,“ nezapomíná podotknout. Po skončení přesunu kostela v Mostě, které se po celou dobu osobně účastnil, pokračoval na vývoji a výrobě dalších unikátních přístrojů pro simulaci únavy řady strojů, kupříkladu automobilů, letadel a lodí v podniku Inova. „Od podzimu roku 1989 jsem po infarktu v důchodu,“ dodává. Při odpočinku obvykle vyrábí rádiem řízené letecké modely. „A nabíjí mě, že si tím mohu částečně plnit svůj dětský sen být pilotem. Rád si také zalétám při životních jubilejích – třeba balónem nebo kluzákem. K mým osmdesátinám mi žena koupila let rychlým letadlem Zlín, se kterým jsem obletěl několikrát věž Karlštejna. Přesto, že jsem letěl s instruktorem, sám jsem pilotoval a přistál necelých 50 metrů od manželky a vnuka,“ říká pyšně. Jiří Souček se v životě řídí tím, že každá práce má být vykonána pořádně. Je totiž přesvědčený o tom, že jenom taková činnost přináší užitek.

TUCET OTÁZEK PRO JIŘÍHO SOUČKA:  
Co nejvíc nesnášíte a v čem si libujete? Nesnáším, když mě někdo nutí do něčeho, co nechci. Mám rád posezení s přáteli.
Vaše nejmilejší místo v Mostě? Přesunutý děkanský chrám, a také rozhledna na Hněvíně.
Váš ideální odpočinek? Cestování.
Oblíbená a neoblíbená postava z dějin? Oblíbený Jiří z Poděbrad, neoblíbený Hitler.
Jakou kulturní událost jste v Mostě navštívil naposledy? Kulturní akci v přesunutém kostele.
Jakou hudbu posloucháte? Písničky šedesátých let.
V co věříte a čemu nevěříte? Věřím v život ve vesmíru, ale nevěřím, že jej najdeme.
Jaká je vaše největší neřest? Nevím o žádné své neřesti.
Slavíte raději sv. Valentýna nebo Svátek práce? Svátek práce – 1. máj jsem slavil docela rád – připomíná mi moje první rande s manželkou před 59 lety.
Chtěl byste žít v jiné době? Raději ne.
Máte radši zeleninový salát nebo pečenou krkovičku? Ani jednomu nedávám přednost.
Co byste popřál mostecké knihovně? Hodně spokojených čtenářů, dostatek financí a dobrého správce.
  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků