Nové aktivity pro seniory

Dne 23. 5. 2012 vznikl celonárodní projekt Nadace Charty77 / Konto Bariéry, SENSEN – Senzační senioři.

Logo projektu Sensen.

Prostřednictvím tohoto projektu se nabízí zapojení seniorů do tří jeho pilířů:

Projekt je možné uskutečnit přímo v prostorách Městské knihovny Most, kde je i informační místo SENSEN a k dispozici počítač, nebo se lze přihlásit individuálně.

Víme, že je mezi vámi mnoho těch, kteří by tuto nabídku mohli využít. Věříme ve vaše schopnosti a moudrost, věříme ve vaši aktivitu.

Pilíř projektu Národní kronika, ke kterému jsme se přihlásili, nabízí pro všechny možnost zveřejnit v Národní kronice své zážitky, události místního i celospolečenského významu, vzpomínky a příběhy. Kronika pak bude bez úprav uchována v Národním muzeu v Praze.

Žijeme v Ústeckém kraji, ve městě které bylo dlouhou dobu považované za nepříliš dobré místo k životu. Zvláště seniorům, v něm žijícím, se ale k němu váží vzpomínky na prožitý život, na to, jak je tento kraj i město ovlivnily. Využijte možnost svěřit se se svými zážitky a zachovat je dalším generacím.

Bližší informace najdete na www.sensen.cz

Případné dotazy směřujte na program@knihovnamost.cz, telefon 476 768 839

KONTAKTY:

Nadace Charty 77 Melantrichova 5, 110 00 Praha 1 tel.: 224 214 452

Sdílej s ostatními: 

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků