Naďa Kimlová: Život mi zpestřuje Egypt a japonská zahrada

Infocentrum je výstavní skříň Městské knihovny Most. Naďa Kimlová za jeho pultem vítá návštěvníky třetím rokem. Mnozí z nich tuhle vitální dámu pamatují z dob, kdy pracovala na radničním odboru kultury, další ji znají z místního Senior klubu, jemuž před časem vdechla život. Láska ke kulturnímu dění a neustálá aktivita provázejí Naďu Kimlovou po celý život.

NAĎA KIMLOVÁ
Při plnění pracovních povinností je příkladně aktivní. Do knihovny přešla v březnu 2009 po celoživotní práci na Městském, resp. Okresním úřadě v Mostě a stala se jedním z nejplatnějších zaměstnanců. Je pilířem knihovny a znalostmi, pečlivostí, elánem, svědomitostí a chutí do práce vzorem pro ostatní zaměstnance. Její celoživotní zkušenosti v oblasti městské kultury, památkové péče a vzdělávání jsou těžko ocenitelné. Návštěvníci knihovny si ji oblíbili pro ochotu a trvalý úsměv, kolegové pro její pracovitost, nekonfliktnost a férovost. Zvládá stresové situace a je vždy připravená pomoci a poradit.

Ani jako seniorka nesložila ruce do klína. Už v březnu 2009 přijala práci v infocentru Městské knihovny Most. Na jednu stranu se těšila, jak se tam bude stýkat se spoustou lidí, zároveň se ale bála, aby nebyla jen obyčejnou vrátnou. Její obavy však rozptýlily aktivity, které s prací v infocentru souvisí.

Naďa Kimlová

Vaše práce není jen sezení v recepci a zdravení lidí, jak se může zdát…

Dělám i knihovnickou činnost – telefonicky prodlužuji výpůjčky, podílím se na přípravě výstav a vzdělávacích akcí. Dohlížím na akce v kinosále a v zasedačce, zajišťuji vstupenky. Ovšem stěžejní je pro mě činnost Senior klubu.

Kdo vás zná, ví, že jste velice činorodý člověk. Čím se zabýváte ve volných chvílích?

Navštěvuji Univerzitu třetího věku. Jezdím už sedm let na Filosofickou fakultu v Praze, kde studuji několik oborů, které mě zajímají. Nabídka se každoročně mění, kurzy jsou buď dvou nebo čtyřsemestrální. Pro mě jsou nejpřitažlivějšími obory egyptologie, dějiny umění, světové objevy archeologie. Baví mě to, zpestřuje mi to život.

V Senior klubu vedete starší lidi k aktivnímu způsobu života. Jak vy sama aktivně odpočíváte?

Moc mě baví zahrádka, kterou mám u domu. Mám tam jen samé jehličnany. Líbí se mi zahrada v japonském stylu, i já se o ni pokouším, a tak se snažím pěstovat bonsaje.

Poslední dobou si pohrávám i s myšlenkou, že si udělám nějaký výšlap s turisty, mezi nimiž mám spoustu známých.

Ráda také čtu. Převážně historické romány, samozřejmě nejvíc o starověkem Egyptě.

Podívala jste se někdy do vysněného Egypta?

Byla jsem tam na patnáctidenním poznávacím zájezdu. To byla moje nejkrásnější dovolená. Zájezd mi koupily mé děti. Rodina je radostí mého života, i když žiju sama. Mám dvě šikovné děti a pět vnoučat, přála bych si, aby i z nich vyrostli vzdělaní a především dobří lidé.

Jaké je vaše životní krédo?

Člověk by měl stárnout s důstojností a pokud mu to zdraví dovolí, tak aktivně. Protože jakmile vyjde z pracovního procesu a začne si říkat, že nikam nepatří, je to zlé. Je důležité život něčím smysluplným vyplnit. Tím se také řídím.

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků