Lidé z knihovny

Prodlužování výpůjček

děti 476 768 810

dospělí 476 768 811

Městská knihovna Most

ústředna – automatická spojovatelka 476 768 800

Pozn.: po kliknutí na okrově zbarvené jméno pracovníka se o něm dozvíte více

ÚTVAR JMÉNO E-MAIL TELEFON
ředitel knihovny Bc. Petr Petrik reditel@knihovnamost.cz 476 768 801
astistenka Lenka Růžičková asistent@knihovnamost.cz 476 768 808
ved. odd. doplňování a zpracování fondu Anna Teclová fondy@knihovnamost.cz 476 768 802
ved. odd. výpůjčních služeb Jitka Belancová vypujcnisluzby@knihovnamost.cz 476 768 805
ved. odd. naučné literatury PhDr. Miroslav Bünter miroslav.bunter@knihovnamost.cz 476 768 813
manažer kina Petr Král info@kinomost.cz 476 703 224
planetárium Martin Frána planetarium@knihovnamost.cz 773 152 820
ODDĚLENÍ JMÉNO E-MAIL TELEFON
ekonomka Eva Tobolková ekonom@knihovnamost.cz 476 768 807
recepce Naďa Kimlová, Hana Streiftauová program@knihovnamost.cz, recepce@knihovnamost.cz 476 768 839
oddělení výpůjčních služeb Kateřina Bánovská, Šárka Černochová, Radka Manertová, Alena Kočkošová, Lenka Glücková, Jitka Jílková, Jakub Svoboda, Milada Danyiová vypujcnisluzby@knihovnamost.cz 476 768 833
odd. naučné literatury a meziknihovní výpůjční služba Mgr. Marta Jeřábková, Zdena Macková, Romana Breuerová, Daniela Součková nauka@knihovnamost.cz, mvs@knihovnamost.cz 476 768 809
odd. doplňování a zpracování fondu Vítězslava Nováková, Hana Kusá, Martina Štolbová fondy@knihovnamost.cz 476 768 803, 476 768 804
metodické odd. (regionální fondy) Olga Šolcová, Zdena Macková metodika@knihovnamost.cz 476 768 815
údržba Josef Konopásek udrzba@knihovnamost.cz 476 768 812
úklid v knihovně Karla Komárková, Dana Váňová    
promítači v kině Zdeněk Bartoníček, Jan Drška, Jan Barbořák    
pokladní v kině Michaela Reichlová, Nikola Vavřincová pokladna@kinomost.cz  
uvaděčky v kině Michaela Rosenkrancová, Bohumila Ziková, Michaela Hereitová    

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků