Knihovny na Mostecku

Městská knihovna Most pro obsluhované knihovny v rámci regionálních funkcí zajišťuje:

– poradenskou a konzultační činnost
- statistiku knihovnických činností
- vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad
- tvorbu, distribuci a oběh výměnných fondů
- pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
- nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků obcí

Zpráva k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven regionu Most v roce 2013

Podrobně o knihovnách regionu:

Litvínov

Lom

Meziboří

Bečov

Bělušice

Braňany

Brandov

Český Jiřetín

Havraň

Hora Svaté Kateřiny

Horní Jiřetín

Klíny

Korozluky

Lišnice

Louka u Litvínova

Lužice

Malé Březno

Mariánské Radčice

Moravěves

Nová Ves v Horách

Obrnice

Patokryje

Polerady

Skršín

Volevčice

Želenice

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků