Ing. Antonín Vacek


Knižní tipy ing. Antonína Vacka

Do Mostu denně dojíždí z Ústí nad Labem a ve vlaku si čte. Hrál na violoncello v Severočeské filharmonii v Teplicích, dlouhá léta je ředitelem mostecké Základní umělecké školy Floriána Leopolda Gassmanna. Ing. Antonín Vacek je aktivní muzikant, kapelník a respektovaný pedagog. Podívejte se na seznam knížek, které si Antonín Vacek rád čte nejenom ve vlaku a které doporučuje ke čtení.

Bible
Starý a Nový zákon považuji za základ křesťanské kultury. Prostor k úvaze o smyslu života si v ní může najít každý.

Homér: Odyssea
Řecká architektura, literatura a sochařství patří k základům evropské kultury a je potřebné je znát.

Plutarchos: Životopisy slavných Řeků a Římanů
Tuto knihu považuji za potřebnou k všeobecnému rozhledu a vzdělání.

Halík: Rozhovory (Ptal jsem se cest)
Úvahy o smyslu života, které mě velmi obohacují.

Malý: Rozhovory, úvahy, komentáře
V. Malý pracoval mnoho let v disentu. Jeho pohled na vývoj společnosti obsahuje nejenom témata teologická, ale i politologická.

Shakespeare: Hry a Sonety
Považuji za důležité rámcově znát tvorbu a některá dramata W. Shakespeara, protože patří k základům vzdělanosti.

Coredor: Rozhovory s Pablem Casalsem
Velký hudebník, filosof a člověk Pablo Casals, který zasvětil život boji proti fašismu a nerovnoprávným podmínkám lidského žití, byl nestorem violoncellové hry a objevitelem skladeb pro sólové violoncello. Jeho uchopení hudby J. S. Bacha je doposud nedoceněné.

Alighieri: Božská komedie
Nadčasové úvahy o smyslu a bytí.

Hašek: Švejk
Zásadní kniha z hlediska politické satiry.

Klostermann: V ráji šumavském
Jako jihočeský rodák jsem se Šumavou velmi propojen. Klostermannovo dílo považuji za jedno z nejkrásnějších, které jsem v životě četl.

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků