Bc. Ilona Kozlová

Autor: manažer prevence kriminality

Knižní tipy Ilony Kozlové

Vladimir Nabokov: Lolita

Zajímavý vývoj oboustranného vztahu stárnoucího muže a -náctileté dívky. Děj určitě nadchne čtenáře, které nebaví klasické milostné romány.

Jack Kerouac: Na cestě

Výsměch problémům uspořádaného života. Poválečná Amerika, netradiční prostředí cest a silnic a „blázni“, kteří cestují z jednoho konce Spojených států na druhý.

Günter Grass: Plechový bubínek

Na jedné straně soucit a lidskost, na straně druhé krutost přeměněné společnosti Poláků, Němců a Židů jen proto, že jeden národ se přikloní k ideji vyvolených.

Josef Škvorecký: Prima sezóna

Čtivé, humorné a zajímavé vyprávění s výraznou kulisou džezu, na nepatrném pozadí druhé světové války. Danny Smiřický a jeho smolné lásky, z nichž vychází naprázdno.

Zdeněk Jirotka: Saturnin

Kniha mne motivovala humornými příhodami sluhy Saturnina, který pro svého pána organizuje spoustu humorných zážitků. Rozhodně se čtenáři nebudou nudit.

Theodore Dreiser: Americká tragédie

Názorná ukázka toho, jak na jedince dokáže zapůsobit společnost, v níž se nachází, a prostředí, ve kterém vyrůstá a žije. Ke krutému činu pak není daleko!

Ivan Olbracht: Biblické příběhy – Adam a Eva

Stvoření světa a člověka. Adam a Eva přes výslovný zákaz porušili, co jim Bůh přikázal. Porušení pravidel se trestá, i když je člověk veden dobrým úmyslem.

Karel Poláček: Bylo nás pět

Humorné příběhy Péti Bajzy mně vždycky přivodí optimistickou mysl. Vracím se k nim ráda a prožitá dobrodružství v duchu prožívám s mladými aktéry knihy.

Viktor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži

Není divu, že nepřátelské okolí z Quasimoda učinilo tvora zlomyslného, zlého a ještě ošklivějšího. V knize je popsána hluboká láska, nenávist a napětí.

Kai Hermann a Horst Rieck: My děti ze stanice ZOO

Knihu by měla číst hlavně mládež, ohrožená experimentováním s drogami. Měla by vědět, jak těžké je pak vypustit drogu „ze svého jídelníčku“.

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků