Klub Sensen MKM

Jsme členy komunitního plánu.

Město Most komunitně plánuje rozvoj sociálních služeb, služeb navazujících a prorodinných a volnočasových aktivit již od konce roku 2005, kdy započaly přípravy prvního komunitního plánu. V současné době má město již svůj třetí komunitní plán, a to na roky 2015–2018.

Procvičte si mozek

Projekt SENSEN

Letošní akce

Pro bližší informace pište na e-mail: program@knihovnamost.cz nebo volejte na telefonní číslo: 476 768 839 (Naďa Kimlová).

Populace stárne. Koneckonců, stárneme všichni. Není žádný důvod k tomu, aby člověk v letech jen složil ruce do klína a koukal doma na seriály. Naopak, aktivita a vzdělávání v pokročilém věku i po překročení důchodové hranice může být významným přínosem pro společnost.

Tento směr by měl ukazovat možnost a schopnost starších lidí zůstat aktivní. Cílem je, aby se nedostávali na okraj společnosti, jak se může v dnešní uspěchané a přetechnizované době snadno stát. Je proto potřebné hledat cesty, jak seniory do společnosti včleňovat. Jednou z možností je právě zapojení starších lidí do aktivit mnoha různých oblastí života.

Seniorům je v naší knihovně věnován velký prostor pro zábavu i vzdělávání.

Městská knihovna Most (MKM) se rozhodla jít touto cestou a ustavila v prosinci 2009 Senior klub. Jeho členové nejsou jenom čtenáři knihovny, ale i další mostečtí občané, kteří třeba do knihovny dosud nechodili.

Ani na Velikonoce či Vánoce u nás šikovní senioři nezahálejí.

Knihovna pořádá pro lidi v důchodu různorodé akce a jak se ukazuje, senioři o ně mají zájem. Svědčí o tom velice slušná návštěvnost. To těší. Stejně jako skutečnost, že práce, kterou zaměstnanci knihovny pro seniory dělají, má smysl.

Klub Sensen MKM

již 5 let jsme zapojeni do aktivit Nadace Charty 77, Konto Bariéry, projekt SENSEN = Senzační senioři, jehož celonárodní projekt byl zahájen 23. 5. 2012. Vzhledem k tomu, že v Městské knihovně Most je 2 500 čtenářů – seniorů, rozhodli jsme se zřídit Konzultační a informační středisko k realizování tohoto projektu přímo v prostorách Městské knihovny Most. K dispozici je i PC, který mohou využívat k naplnění níže uvedených projektů všichni senioři – nejen čtenáři knihovny, ale i senioři, kteří čtenáři MKM nejsou a měli by tuto aktivitu zájem. Prostřednictvím tohoto projektu se nabízí zapojení seniorů do tří pilířů projektu.

Národní kronika
– psaní životních a celospolečenských příběhů (lze využít k psaní PC v knihovně)

Druhý život dětské knihy
– darování dětských knih dalším čtenářům (lze přinést do knihovny)

Chci žít svůj aktivní život
– turistika, cvičení, trénink paměti a pod. (zúčastnit se akcí pro seniory, které knihovna připravuje)

Víme, že je mezi vámi mnoho těch, kteří by tuto nabídku mohli využít. Věříme ve vaše schopnosti a moudrost, věříme ve vaši aktivitu. Pilíř projektu Národní kronika, ke kterému jsme se přihlásili, nabízí pro vás všechny možnost sdělit své zážitky, události celospolečenského i místního významu, vzpomínky, příběhy ze svého života a zveřejnit je bez úprav v Národní kronice, která je uchovávána v Národním muzeu v Praze.

Žijeme v Ústeckém kraji, ve městě, které bylo dlouhou dobu považováno za nepříliš dobré místo k životu. Všem občanům a zvláště seniorům v něm žijícím, se ale k němu váží vzpomínky na prožitý život, na to jak je tento kraj i město ovlivnilo. Využijte možnost svěřit se se svými vzpomínkami a zachovat je dalším generacím, napište je.

Platforma klubů Senzačních seniorů se rozšířila velmi rychle po celé republice a jejich činnost je velmi rozmanitá. V mnoha městech se daří to, co v našem středisku zatím ne – senioři vyvíjejí vlastní aktivity. Např. připravují si sami výlety a vycházky po okolí. Přicházejí s náměty na pořádání besed a přednášek, zajišťují účast svých vrstevníků a pomáhají při organizaci. Pracovníci naší mostecké knihovny by velmi rádi získali a ocenili takovéto aktivní seniory, kteří by nejen přijímali nabídku na využití volnočasových aktivit, které knihovna pro ně připravuje, ale sami je také realizovali. Věříme, že se mezi vámi určitě takoví najdou.

Přijďte do naší knihovny, do Klubu Sensen při MKM, jehož název jsme pozměnili a převzali od původního projektu, využívejte našich nabídek k naplnění volného času, zapojte se, ptejte se, setkávejte se, rádi vám poradíme a budeme se vám věnovat.

Bližší informace najdete na www.sensen.cz

Případné dotazy směřujte na email: program@knihovnamost.cz č. tel. 476768839

Poznávací výlety

Jako už několik let po sobě se i letos konal pro členy Klubu Sensen Městské knihovny Most zajímavý poznávací výlet. Snažíme se jim nabídnout možnost vidět celou řadu historických objektů, zámků a hradů především v Ústeckém kraji – v regionu, kde žijí. Zájem o tyto výlety je značný a vždy jsou velmi brzy obsazené. Naposledy jsme byli na zámku Veltrusy.

Užitečné odkazy a weby pro seniory:

Časopis Senior revue 50 plus

Portál Seniorclub

Nadační fond Veselý senior

Magazín Senior tip

Portál Senio

Rada seniorů ČR

Mezinárodní federace pro stárnutí

Třetí věk

Občanské sdružení Život 90

Server Vstupujte.cz

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků