Historie stavby

Počátek příprav stavby okresní knihovny v novém Mostě se datuje do poloviny šedesátých let minulého století. Tehdejší ředitel Zdeněk Hlava podal první návrh na výstavbu „ústřední budovy knihovny s funkcí městskou i okresní. Investiční náklady měly v té době činit deset milionů korun.

Stavební plány z roku 1966 počítaly s plošnou výměrou asi 1 800 metrů čtverečních. O dva roky později byla hotová studie okresní knihovny a kina ve společném objektu. V projektu měly být zahrnuté kromě studoven, čítáren a půjčoven i hudební oddělení, výstavní síň, šatna ve vstupních prostorách, přednáškový sál a místnost pro rozmnožovnu. Rozhodnutí o stavbě kina a knihovny v samostatně stojícím pětipodlažním objektu (dvě podzemní a tří nadzemní podlaží) ale spatřilo světlo světa až v srpnu 1976.

Stavba měla začít v říjnu 1977, ale došlo jen na některé pozemní práce. Základní kámen byl položený až 28. června 1978. Termín dokončení zněl září 1980. Jenomže v prosinci 1980 se stavební práce kvůli špatné statice konstrukce na dva roky zastavily. Termín dokončení se posunul na závěr roku 1982. V říjnu 1983 se dočkala opravy konstrukce budovy a mohly pokračovat práce podle původního projektu. Nový termín dokončení, červen 1984, už stavaři dodrželi.

Původně se počítalo, že výstavba potrvá tři roky, nakonec to bylo 81 měsíců. Celkově vyšla na bezmála 51,8 milionu korun, z toho náklady na stavbu budovy byly takřka 42,7 milionu korun.

Vizualizace mostecké knihovny. Takhle by mohla vypadat v budoucnu.

Generálním projektantem byl Krajský projektový ústav Ústí nad Labem. Odpovědným projektantem ing. František Kameník, generálním dodavatelem Pozemní stavby Ústí nad Labem a mezi hlavní dodavatele vnitřního vybavení patřily Dehor Most, Prodejny nábytkářského průmyslu Ústí nad Labem a Technické ústředí knihoven Praha.

Budova o rozměrech 63×41 metrů má kapacitu 450 tisíc svazků knih a 46 tisíc speciálních dokumentů (hudebniny, gramofonové desky, kazety…). Ve volném výběru se počítalo s osmdesáti až sto svazky na metr čtvereční, v uzavřeném skladu se 300 svazky na čtvereční metr. Čítárny a studovny měly pojmout 39 tisíc svazků.

Původní počet čtenářských míst byl 316 (například ve volném výběru 90, ve studovnách a čítárnách 170 míst). Celková plocha pro účely knihovny je 6 440 metrů čtverečních, z toho čtenářské prostory 3 077 metrů čtverečních a volný výběr 1 494 čtverečních metrů. Zbylá plocha připadá na sklady, místnosti pro správu knihovny a provozy zajišťující vnitřní chod knihovny.

Knihovna má i technické prostory. Patří k nim trafostanice, výměníková stanice, strojovna vzduchotechniky, sklady nábytku, garáž na osobní auto a bibliobus k zajištění knihovnických služeb v okrajových částech Mostu a v obcích na celém Mostecku. Pamatovalo se i na knihařskou a reprografickou dílnu. Co se ale týče pořízení knihařské dílny a bibliobusu, zůstalo pouze u návrhu.

V budově knihovny je i víceúčelový sál pro 130 návštěvníků k pořádání besed se spisovateli a ilustrátory, literární a literárně hudební pořady s případným promítáním filmů, místnost s kapacitou 60 posluchačů pro konání přednášek a akcí studijního charakteru, zasedací místnost pro 80 lidí pro pracovní porady, aktivy a schůze.

Za zmínku stojí též umělecká díla, která krášlí budovu knihovny. Jejich celkovou hodnotu znalci tehdy vyčíslili na téměř 1,9 milionu korun. Patří sem lustry nad vstupním schodištěm a v půjčovně od Miroslava Procházky, reliéf „Orfeus“ ve vstupní hale z dílny výtvarníka Ivana Záleského a mozaika s verši Karla Hynka Máchy od Václava Pospíšila.

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků