Historie knihovny

Česká knihovna v Mostě vznikla už v předmnichovské republice. Dopomohl jí k tomu první knihovnický zákon z roku 1919. Podle něj měla být povinně v každé obci, přístupná všem lidem.

Někdejší pošta. Repro: Jaroslav Hron

Přesné datum založení knihovny v Mostě se nepodařilo zjistit. Různé zdroje uvádí i různá data. Faktem ale je, že městští zastupitelé 17. června 1921 schválili ustavení České knihovní rady. Takže už počátkem dvacátých let minulého století byla v Mostě česká veřejná knihovna.

Protože Most měl v té době více než deset tisíc obyvatel, musel knihovnu podle zákona vést profesionální knihovník. Prvním se stal učitel Arnošt Průcha, po němž tuto funkci ještě před okupací převzal pozdější ředitel okresní knihovny Zdeněk Hlava. Těsně před zabráním pohraničí v roce 1938 sídlila mostecká knihovna v budově staré pošty ve Vodní ulici (později přejmenované na Bezručovu). Bylo v ní shromážděných patnáct tisíc svazků a měla pět zaměstnanců.

Ještě před druhou světovou válkou tehdejší městská rada vybrala pro městskou knihovnu budovu starého piaristického gymnázia na Třetím náměstí. Nestalo se tak hned, ale až po okupaci. Knihovna, v té době už německá, se přestěhovala do tohoto domu na Šmeralově náměstí.

Česká knihovna po celou válku neexistovala, ale krátce po osvobození se knihovnické aktivity začaly opět rozbíhat naplno. Místo českých knih zůstaly jenom stvrzenky, že se prodávaly jako odpadový papír do stoupy. Našla se jenom tisícovka cennějších knih v mosteckém muzeu.

V červnu 1945 zaměstnanci knihovny nabídli k odprodeji do zahraničí třicet tisíc německých svazků. Tehdejší ředitel Zdeněk Hlava přivezl z Prahy do Mostu asi osmdesát knížek, dalších 220 svazků darovali občané. Knihovna přikoupila ze svých peněz ještě pět set publikací a 1. října 1945 mohla být slavnostně otevřená. V tomto roce se začaly vést evidence, které se zachovaly dodnes (třeba přírůstkové seznamy). Ve zmíněné budově knihovna sídlila až do sedmdesátých let. Když se těžební stroje zakously pod starý Most, začal postup lomu ohrožovat i práci knihovny. Těžba uhlí se dostala až do její těsné blízkosti. Neustupovalo jí v sedmdesátých letech jen město, ale i okolní vesnice. Tím se snižoval počet místních lidových knihoven, které měly na starosti metodické oddělení. Ruku v ruce s tím ale přibývalo čtenářů v okresní knihovně. To proto, že obyvatelé rušených vesnic dostávali nové byty v okresním městě.

Piaristické gymnázium u Wilsonových sadů. Repro: Jaroslav Hron

Budova bývalé polikliniky. Repro: SOkA Most

Knihovna konečně ve svém. Foto: TO

Jako první se do nového Mostu v roce 1971 přestěhovalo dětské oddělení. Ve městě vznikaly v letech 1973 a 1974 pobočky knihovny (v bloku 90 v ulici Obránců míru, v Opletalově ulici, v Souši, Rudolicích a v ulici Václava Řezáče). Celá knihovna se v roce 1975 stěhovala do náhradního objektu, bývalé polikliniky v Jarošově ulici, ještě ve starém Mostě. Jak náročné to bylo dokládá fakt, že osmadvacet stěhovacích vozů přemístilo 160 tun papíru. Po osmiměsíční přestávce se tak 1. 1. 1976 knihovna opět otevřela pro veřejnost.

V roce 1978 vznikla v kulturním středisku Máj největší pobočka, aby od roku 1979 s ostatními pobočkami plně suplovaly činnost knihovny kvůli uzavření ústřední budovy v Jarošově ulici. Některým čtenářům se tehdy zřejmě zželelo obětavých knihovnic, a tak jim nabídli pomoc. Napůjčovali si domů i tři plné kufry knih, aby ulehčili stěhování. Netušili však, že otevření nové budovy se ještě oddálí o více než šest let. Přesto knihy poctivě vrátili i po tak dlouhé době.

Postupující těžba knihovnu znovu donutila ke stěhování. Do dalšího provizoria – tentokrát mimo město, do Kopist.

O rok později našla útočiště v Lidové škole umění v těsné blízkosti stavby nové knihovny v novém Mostě. Do svého se definitivně přesunula v roce 1984. Novodobá existence knihovny v Moskevské ulici v Mostě se tak začala psát 4. března 1985, kdy byla konečně otevřená pro veřejnost.


Čtěte také:

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků